kuva

Tietosuoja

Henkilötietolaki (523/99) 10 §, laatimispäivä 25.9.2012

1. Rekisterinpitäjä


Total Sec Oy , PL 181, 15141 Lahti (Y -tunnus:0971452-8)
Puhelin: 010 271 3906 sähköposti: kauppa@totalsec.fi

2. Rekisterin nimi

Twins Finland asiakasrekisteri

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriin tallennettuja tietoja käytetään tilausjärjestelmässä tilauksien tekemiseen sekä asiakassuhteiden hoitamiseen, ja asiakastiedottamiseen.

4. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin kerätään asiakkaan perustietoja, kuten:
- nimi
- matkahuollon haluttu toimituspaikkakunta
- puhelinnumero matkahuollon saapumisilmoituksia varten
- sähköposti

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterinpitäjä rekisteröi käyttäjästä vain ne tiedot, jotka käyttäjä itse ilmoittaa verkkosivustoa käyttäessään.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja luovutetaan ainoastaan viranomaisille joilla tietojen saantioikeus. Ei tietojen luovutuksia EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

7. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin pitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy

8. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröityessään asiakas suostuu vastaanottamaan rekisterinpitäjän lähettämiä tiedotteita tuoteuutuuksista ja tarjouksista. Rekisterin tietoja ei käytetä muihin mainostarkoituksiin.

9. Rekisteröidyn tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopion. Tarkastuspyyntö tulee tehdä postitse  ja osoittaa Total Sec Oy / rekisteri, PL 181, 15141 Lahti.

10. Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröity voi myös tarvittaessa itse päivittää omat tietonsa. Poistopyynnöt rekisteristä tulee tehdä samoin kuin tarkastuspyyntö (katso kohta 9)